Alle zorginstellingen die onder de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) vallen, moeten jaarlijks verantwoording afleggen. Dit zijn instellingen die geld besteden uit de Zorgverzekeringswet en/of de Wet langdurige zorg en verlenen er tenminste 2 personen namens deze instelling de zorg. 

De regels voor de Jaarverantwoording Zorginstelling wijzigen met enige regelmaat.

Wij helpen u graag bij het invullen van de jaarverantwoording Zorginstellingen.