Ontzorgt financieel en fiscaal advies biedt:

Ondersteuning aan ondernemingen- en individuele beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg op financieel, fiscaal en organisatorisch gebied

 

Samenstellen van jaarrekeningen, aangiften inkomstenbelasting en aangiften vennootschapsbelasting voor ondernemingen- en individuele beroepsbeoefenaren en praktijken in de gezondheidszorg


Begeleiding en ondersteuning van medisch specialisten bij het toetreden tot een vakgroep. 


Ondersteuning bij het opzetten van een participatiemodel voor tandheelkundig-  en medisch specialistische bedrijven


Begeleiding van zorgondernemers bij het opstarten van een ZBC (WTZi-toegelaten instelling)

 

Ondersteuning bij fusies van tandheelkundig- en medisch specialistische bedrijven


Begeleiding en ondersteuning bij de Jaarverantwoording Zorginstellingen


Ondersteuning bij waarderingsvraagstukken