Ontzorgt financieel en fiscaal advies biedt:

Ondersteuning aan tandheelkundig specialistische bedrijven en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg op financieel, fiscaal en organisatorisch gebied

 

Samenstellen van jaarrekeningen, aangiften inkomstenbelasting en aangiften vennootschapsbelasting voor individuele beroepsbeoefenaren en praktijken in de gezondheidszorg


Ondersteuning bij het opzetten van een participatiemodel voor tandheelkundig-  en medisch specialistische bedrijven


Begeleiding van zorgondernemers bij het opstarten van een ZBC (WTZi-toegelaten instelling)

 

Ondersteuning bij fusies van tandheelkundig- en medisch specialistische bedrijven


Begeleiding en ondersteuning bij de Jaarverantwoording Zorginstellingen


Ondersteuning bij waarderingsvraagstukken